Adresaci studiów

Adresaci studiów

Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”

wyklad2Program studiów odwołuje się do zasady uznawalności dotychczasowego kształcenia (wprowadzonej w Komunikacie Londyńskim z dn. 18.05.2007r.), dzięki czemu możliwe jest uzupełnienie przez absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” wiedzy o treści prezentowane na drugiej, niewybranej wcześniej ścieżce tematycznej (tj. Specyficzne Trudności w Uczeniu się).

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju. Studia posiadają status studiów doskonalących – po ich zakończeniu absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku “Terapia i  edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, wydane przez Uniwersytet Gdański, oraz zaświadczenie o uzyskanych umiejętnościach.

45

Kierownikiem  studiów jest:  prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska

45

Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego w dziedzinie psychologii klinicznej