Warunki zaliczenia przedmiotów i uzyskania świadectwa

Warunki zaliczenia przedmiotów

Semestr I

  • Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych

    lub

  • Uznanie efektów kształcenia ze względu na zbieżność tematyki pierwszego semestru z ukończonymi studiami podyplomowymi „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”

Semestr II

  • Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych
  • Uczestnictwo w praktykach oraz dodatkowo przygotowanie w ramach seminarium dyplomowego pracy w formie studium przypadku, w oparciu o wiedzę nabytą podczas warsztatów i praktyk w placówkach.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

  • Otrzymanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej)
  • Obrona pracy dyplomowej w formie studium przypadku


  ABSOLWENCI UZYSKAJĄ ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MEN

 

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن