Rekrutacja

 

26.01.2021r. ruszy rekrutacja na kolejną edycję!
Serdecznie zapraszamy!

Warunki rekrutacji na studia

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

 Dokumenty rekrutacyjne

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich)
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” lub „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”
 • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne kandydata
 • W przypadku zapłaty w 2 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru– Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla Słuchaczy studiów podyplomowych
 • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

Terminy i etapy rekrutacji na VII edycję

 • Rejestracja w IRK:26.01.2021 r. – 15.02.2021 r.
 • Dostarczanie dokumentów:15.02.2021 r. – 19.02.2021 r. 
 • Miejsce dostarczania dokumentów rekrutacyjnych: Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych UG, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4
 • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych:22.02.2021 r.