Rekrutacja

Warunki rekrutacji na studia

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

 Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich)
  • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” lub „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”

Terminy i etapy rekrutacji na VII edycję

  • Rejestracja w IRK:
  • Dostarczanie dokumentów:
  • Miejsce dostarczania dokumentów rekrutacyjnych: Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych UG, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: