Ramowy program studiów

Ramowy program studiów podyplomowych

SEMESTR I (115 godzin)

BLOK A: ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

 • Neuropsychologiczne podstawy rozwoju, zachowania i uczenia się dziecka
 • Genetyczne podłoże zaburzeń rozwoju
 • Rozwój dziecka w normie i patologii

BLOK B: PODŁOŻE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

 • Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania i ich diagnozowanie
 • Specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki i ich diagnozowanie
 • Edukacja i terapia zaburzeń językowych dzieci z dysleksją rozwojową

BLOK C: ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI

 • Zaburzenia zachowania i emocji – podstawy teoretyczne  
 • Podstawy diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji

SEMESTR II (105 godzin)

 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w młodszym wieku szkolnym
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w starszym wieku szkolnym
 • Diagnoza, edukacja i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Wspomaganie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Praktyki w placówkach
 • Seminarium dyplomowe